CONTENT, COMMUNICATIE & ORGANISATIE

Het Erfgoedkabinet vertelt verhalen, toont beelden, maakt routes en bedenkt concepten om cultureel erfgoed voor een breed publiek beleefbaar te maken. De focus ligt op tekst & beeld voor verschillende toepassingen, maar ook voor projectondersteuning van (erfgoed) organisaties en evenementen kan u bij Het Erfgoedkabinet terecht.

  • Visie
  • Erfgoed zijn die objecten, idee├źn en tradities waarvan wij vinden dat ze bijzonder zijn en daarom behouden moeten blijven voor de generaties die na ons komen. De belangstelling voor cultureel erfgoed is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Je kan gerust zeggen dat het begrip tegenwoordig overal opduikt. Maar ondanks deze groeiende interesse, delen 'oude dingen' hun betekenis niet vanzelf mee. Erfgoed krijgt pas zeggingskracht als verhalen worden verteld, voorwerpen worden getoond en plekken worden bezocht. De kracht van erfgoed zit in het beleven en begrijpen van de betekenis van historische sporen voor je eigen moderne leefwereld. Want al die oude gebouwen, historische plekken en tradities vertellen namelijk wie je bent en waar je bijhoort. In een tijd dat alles snel verandert, geeft erfgoed houvast en verbondenheid.
  • Werkwijze
  • Het ontwikkelen van content doet Het Erfgoedkabinet voor erfgoedorganisaties, overheden of particuliere ondernemers en monumenteneigenaren. Het Erfgoedkabinet werkt in de stad en op het land. De projecten vinden hun weg naar het publiek via verschillende media, zoals websites, digitale routes of apps. Maar ook in brochures en op informatieborden komt het erfgoed tot leven.
  • Over Jephta Dullaart
  • Van huis uit ben ik kunsthistoricus. Na een aantal jaren in de museum- en kunstwereld gewerkt te hebben, heb ik in 2009 het roer omgegooid. Oude Meester schilderijen werden omgeruild voor het gebouwde erfgoed en stadsgeschiedenis. Als zelfstandig onderzoeker en publicist ging ik in 2010 verder onder de naam New Urbanity. In het begin bestonden mijn werkzaamheden voornamelijk uit cultuurhistorisch onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en herbestemming van monumenten. Gaandeweg verschoof de focus naar contentontwikkeling voor erfgoedinstellingen en aanverwante projecten. Hierdoor heb ik mij kunnen ontwikkelen tot een allround erfgoedprofessional met een liefde voor content/ concept-ontwikkeling en organisatie. Sinds 2015 werk ik onder de naam Het Erfgoedkabinet.