Visie en werkwijze Her.nl – Stichting voor Herontwikkeling

Vertellen

Een aantal experts op het gebied van herontwikkeling van bestaande gebouwen (waaronder architect André van Stigt en Evert Verhagen – voormalig projectleider Westergasfabriek) besloot in 2011 de krachten te bundelen om hun schat aan ervaring en kennis op dit vakgebied met anderen te delen.
Zij hebben voor ogen om deze kennis en ervaring in de vorm van multidisciplinaire werkateliers over te dragen op bouwprofessionals, studenten en andere betrokken partijen. Al kruisbestuivend zullen complexe herbestemmingsopgaven worden bestudeerd en aangepakt. Kennisoverdracht en uitwisseling staan hierbij voorop.

Tijdens de ontwikkelfase van de oprichting van deze Academie voor Herontwikkeling heb ik in teamverband gewerkt aan het beschrijven van de visie, doelstellingen en werkwijze van Her.nl. De Academie van Herontwikkeling heeft tot nu toe twee studies uitgevoerd, waaronder een studie naar de herontwikkelingspotentie van Maison Descartes.

Lees hier de brochure van Her.nl