Studie herbestemming Mijnendepot Veere

Beleven

Het in 1918 gebouwde militaire magazijn ligt op een zeer gunstige locatie, namelijk daar waar het Kanaal door Walcheren uitmondt in het Veerse Meer. Op het terrein van het voormalig mijnendepot bevinden zich een aantal objecten: het eigenlijke magazijn, een kantinegebouw, twee bunkers in het omringende weiland en een indrukwekkende aanlegsteiger aan het kanaal. Het mijnendepot deed dienst als opslag van zeemijnen van de Koninklijke Marine. Deze oorspronkelijke functie heeft geleid tot twee kernkwaliteiten die ons inziens leidend dienen te zijn bij de herontwikkeling: een prima nautische bereikbaarheid en een afgezonderd terrein aan het water. Als men uitgaat van deze kernkwaliteiten dan ligt er een prachtige kans voor herontwikkeling tot nautisch evenemententerrein in combinatie met een permanente horeca of hotelfunctie.

Het mijnenmagazijn bestaat uit een betonnen constructie van twee verdiepingen van elk 1620m2. De binnenruimtes laten zich het best omschrijven als industrieel, utilitair en ‘robuust’ van karakter. De ruimtelijke kwaliteiten van het magazijn zijn indrukwekkend. Bij binnenkomst krijgt men het gevoel in een overdekte buitenruimten te staan. Het gebouw wordt gekenmerkt door grote vloervelden met lange zichtlijnen. Het gebouw is van bepaalde kanten vrij introvert en het verschil in daglichttoetreding zorgt voor afwisselende sferen in het interieur.

Een belangrijk voordeel van de voorgestelde herbestemming tot nautisch evenemententerrein is de vrij geringe bouwkundige en ruimtelijke ingrepen die nodig zijn voor realisatie. Het mijnendepot is een rijksmonument vanwege de bijzondere ter plekke gestorte betoncontructie. Deze beschermde status maakt optopping die noodzakelijk is om hotelfaciliteiten te kunnen realiseren, niet gewenst. Er zullen echter wel een aantal slimme architectonische ingrepen nodig zijn om de aanlegsteiger met het magazijn te verbinden. Ook zal de gevel hier en daar moeten worden opgebroken om de binnenruimte geschikt te maken voor grootschalige ontmoetingen, evenementen en winkelvoorzieningen. Deze ‘shopping facilities’ zouden aansluiting moeten vinden bij het concept van nautisch evenemententerrein.

Overigens kan een hotelfunctie ook op een andere plek op het buitenterrein gehuisvest worden, bijvoorbeeld op het punt van het terrein, half in het water liggend. Deze hotel nieuwbouw zal een belangrijke bijdrage leveren aan de commerciële exploitatie van het herbestemde mijnendepot-complex. Wij stellen een financieringsconstructie voor waarbij het nautisch evenemententerrein door de gemeente Veere wordt ontwikkeld en de hotel- en horecavoorzieningen door een marktpartij worden uitgevoerd. De renovatie van het mijnendepot kan gefinancierd kunnen worden uit de verkoop van de ontwikkelingsrechten voor de hotel- en horecafaciliteiten. Het concept kan worden uitgebreid met een jachthaven aan het buitenterrein, eventueel met een duik- en surfcentrum.

Burton Hamfelt Architecture heeft het initiatief genomen voor deze studie en heeft mij gevraagd om aanvullend onderzoek te doen naar het herontwikkelingspotentieel van het Mijnendepot.Download hier de Studie Herbestemming Mijnendepot in Veere en bekijk hier de Video van het Mijnendepot.

najaar 2010 – winter 2011