Freelance redacteur ErfgoedMagazine (voorheen Tijdschrift Monumenten)

Vertellen

ErfgoedMagazine is een populair-vakinhoudelijk tijdschrift over cultureel erfgoed, bestemd voor erfgoedprofessionals en -geïnteresseerden. In het blad, dat ca. 10x per jaar uitkomt, beschrijven mensen uit het veld vakinhoudelijke en beleidsmatige onderwerpen op het gebied van gebouwd, roerend, mobiel en groen erfgoed, archeologie en cultuurlandschap.
Het tijdschrift verschijnt in een oplage van ca. 8.000 exemplaren. Doordat veelal sprake is van zakelijke abonnees kan worden aangenomen dat het blad door ca. 24.000 personen wordt gelezen.

Klik hier voor meer informatie over ErfgoedMagazine.