QR Fietsroute Masterplan N201+

Bezoeken Vertellen

De fietsroute Masterplan N201+ laat de verborgen verhalen zien van plekken die in relatie staan tot de werkzaamheden voor de omlegging van de provinciale weg N201.De verhalen op Oneindig Noord-Holland zijn een verdieping op de beknopte teksten op de informatieborden. In totaal gaat het om 6 bijzondere locaties. De verhalen over deze plekken worden ingeleid met een algemeen verhaal over het gebied dat de N201 doorkruist.

De QR route is in opdracht van het inmiddels opgeheven Projectbureau N201 door mij geschreven. De verhalen zijn via de website van Oneindig Noord-Holland ontsloten.

Bekijk hier de QR Fietsroute N201+ online.

voorjaar 2012