Publicatie Nieuw Leven voor Meer Gebouwen

Vertellen

In 2007 en 2009 heeft stichting Agora Europa de stadsbrede publiekscampagne Nieuw Leven voor Oude Gebouwen in Amsterdam georganiseerd. Bewoners konden hun stem uitbrengen en voorstellen indienen voor herbestemmingen van oude en leegstaande gebouwen. In 2010 is een eindpublicatie verschenen, waarin de ervaringen na twee campagnes zijn beschreven. In het boek Nieuw leven voor meer Gebouwen zijn vele interviews met ervaringsdeskundigen en beschrijvingen van een groot aantal hergebruikprojecten opgenomen.

In opdracht van Agora Europa heb ik veel van deze interviews afgenomen en onderzoek gedaan naar een aantal belangrijke voorbeelden van geslaagde – en minder geslaagde – herbestemmingsprojecten in Amsterdam.

voorjaar – najaar 2010