Panden met Kansen: bottom-up leegstandsaanpak

Beleven

Verspreid door Amsterdam staan honderdduizenden vierkante meters leeg. In datzelfde Amsterdam zijn er honderden initiatieven die wachten op goede ruimten van waaruit deze verder ontwikkeld kunnen worden. Dat is scheef. Er is wel ruimte, maar deze wordt niet gebruikt. Wat nog schever is, is dat toch iedereen er van overtuigd lijkt dat het faciliteren van deze initiatieven goed is voor de stad. Het is daarom tijd dat mooie woorden omgezet (gaan) worden in concrete actie. Het is tijd voor een “coalition of the willing” die de Amsterdamse leegstand echt gaat aanpakken en zich ook verbindt aan een aantal eenvoudige afspraken waarmee de leegstand daadwerkelijk aangepakt gaat worden.

Gelukkig bestaat er aan de kant van de gebruikers al zo’n coalitie waar de gemeente en vastgoedeigenaren zich bij aan kunnen sluiten. Dit is de website en forum Panden met Kansen. Deze coalitie wordt gevormd door vijf betrouwbare partijen, zonder winstoogmerk met een goede reputatie bij hurend Amsterdam. Wij pakken aan de kant van de gebruikers de handschoen graag op om in deze moeilijke tijden de stad maatschappelijk te herontwikkelen. Stichting Agora Europa, Urban Resort, de Huurdersvereniging Amsterdam, de ASVA en het ASW staan klaar om welwillende eigenaren en de gemeente te helpen vraag en aanbod op een zinnige manier te matchen. Op deze manier kan er voorzien worden in de ruimtebehoefte die er in de samenleving bestaat en tegelijkertijd de groeiende leegstand worden aangepakt.

Een demo versie van de website is tijdens een bijeenkomst in de Amsterdamse Posthoornkerk in het weekend van de Open Monumentendagen in september 2011 gelanceerd. Helaas is het daarbij gebleven. De vastgoedwereld is een moeilijk doordringbaar bastion gebleken, maar mede door onze inzet heeft leegstaand vastgoed meer politieke urgentie gekregen.

Lees hier het artikel over onze aanpak dat in het tijdschrift Discussies over de Stad van het Kennisnetwerk Amsterdam is verschenen (2012).

najaar 2011