Onderzoek en conceptontwikkeling digitale publieksapplicatie Musea Brugge

Beleven Bezoeken

Het Mondriaanfonds programma Praktijkverdieping voor kunstenaars en bemiddelaars in internationale context biedt de mogelijkheid om veelbelovende kunstenaars en bemiddelaars, zowel voor startend als bewezen talent, ervaring op te doen bij een gerenommeerde kunstenaar of culturele instelling in het buitenland. Aanvragers worden zo in staat gesteld een internationale impuls te geven aan hun ontwikkeling en hun netwerk te verruimen.

Eén van de belangrijkste doelstellingen die Musea Brugge wensen te realiseren is de ontwikkeling en implementatie van een digitale strategie waarin de verschillende aspecten van de museumwerking verwerkt zijn en het museumbezoek wordt verrijkt. Tevens dient de online-aanwezigheid van de Musea Brugge te worden vergroot.

Brugge’s stadsschoon oefent een enorme aantrekkingskracht uit op miljoenen (buitenlandse) bezoekers. Toeristen wanen zich in een ‘openluchtmuseum’, een begrip dat door de effecten van het massatoerisme meer negatieve dan positieve associaties oproept. Deze beeldvorming geldt ook voor Brugge: als bezoeker struikel je als het ware over de monumenten, kunstschatten en historische verhalen. Maar hoeveel van die bezoekers weten eigenlijk dat Brugge de bakermat is van ons moderne handelskapitalisme en de belangrijkste stad was voor de hertogen van Bourgondië?

Het lijkt er op of het cultureel erfgoed van Brugge gescheiden beleefd wordt, of er in de loop der eeuwen een kunstmatige scheiding is ontstaan tussen de kunst in de musea en de monumenten en verhalen in de stad zelf. In de virtuele wereld kunnen deze connecties weer verbonden worden. Dit is dan ook het uitgangspunt van het concept: museumstukken en/of archivale documenten worden virtueel gekoppeld aan gebouwen of plekken in Brugge die een artistieke, culturele of sociale context scheppen waarin het kunstwerk is vervaardigd. Op deze manier worden museale objecten digitaal in situ geplaatst. Deze koppeling blijft niet beperkt tot kunstwerken die zich in Brugse musea bevinden, maar ook in New York, Londen, Berlijn, Sydney, Den Haag, Madrid. Net als in de late Middeleeuwen, toen Brugge de spin in het web was van een internationaal (handels)netwerk.

Het concept is uitgewerkt voor een voorstel voor een virtuele expositie: Brugse gezichten – een web expo over Bruggelingen in hun stad in de 15de en 16de eeuw. Vanuit zowel buitenlandse als Brugse musea en kerken worden zo’n 50 portretten (zelfstandige portretten maar ook opdrachtgevers op altaarstukken) uit de 15de en 16de eeuw virtueel weer teruggebracht naar een plek in Brugge die een relevante context schept voor het kunstwerk. De stad geeft duiding aan de geportretteerde, maar het portret geeft ook betekenis aan de stad. Virtueel worden de muren geslecht tussen de kunst in de musea en het erfgoed in de stad.

Op een later tijdstip zal hier meer documentatie over dit project gepubliceerd worden.