Nieuwsbrief voor MONUMENT en adviseur kennisprogramma – Landelijke vakbeurs voor behoud en beheer van gebouwd erfgoed

Vertellen

Vakbeurs MONUMENT is de opvolger van de Restauratiebeurs en het ErfgoedEvent en vindt jaarlijks plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. MONUMENT is de vakbeurs die zich specifiek richt tot professionals betrokken bij het beheer en behoud van Nederlands monumentaal erfgoed en eigenaren daarvan. Hier treft men de toonaangevende restauratiebedrijven en organisaties, praktische tools en oplossingen en een vakinhoudelijk kennisprogramma.

Het Erfgoedkabinet verzorgde de totale productie van de nieuwsbrief: conceptontwikkeling, content creatie en de versturing via mailchimp. In de aanloopfase van de vakbeurs (sept-dec) lag de nadruk van de content van de nieuwsbrief op de ondersteuning van de acquisitie van beursdeelnemers. Naarmate meer exposanten zich inschreven verschoof de inhoud van de nieuwsbrief naar de gezamenlijke promotie van exposanten en het evenement. In de laatste fase (maart-mei) richtte de berichtgeving zich op het inhoudelijk programma en de beursbeleving: wat is er te zien en te doen? In deze laatste fase was er een sterke ‘call to action’ om de lezers aan te moedigen zich voor te registreren voor een gratis entreekaart. Via deze link zijn de artikelen uit de nieuwsbrief ook online te lezen.

MONUMENT werd gelijktijdig en in co-locatie met RENOVATIE georganiseerd. Gezamenlijk trokken beide beurzen 7.000 bezoekers.