Lezing Werelderfgoed Podium: zondag 8 maart 2015

Vertellen

In en rond Amsterdam liggen maar liefst drie gebieden die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan: de Grachtengordel van Amsterdam, Droogmakerij de Beemster en de Stelling van Amsterdam. Zo op het oog lijken deze drie Werelderfgoederen heel verschillend. Toch hebben zij veel met elkaar gemeen.

De Grachtengordel van Amsterdam en Droogmakerij de Beemster dragen beide duidelijk het stempel van de Gouden Eeuw, een periode waarin Nederland een ongekende culturele en economische welvaartsgroei doormaakte. Rijke kooplieden uit Amsterdam namen het voortouw om een onstuimig binnenmeer in Noord-Holland om te zetten naar vruchtbare landbouwgrond. Een paar jaar later waren deze ondernemers ook de drijvende kracht achter de beroemde stadsuitbreiding, de Grachtengordel van Amsterdam. Eveneens een ongekend ambitieus en innovatief project is de Stelling van Amsterdam. Deze laatnegentiende-eeuwse militaire verdedigingslinie kon door een ingenieus waterstaatkundig systeem een ondoordringbare watergordel rondom de hoofdstad opwerpen. De drie Werelderfgoederen delen hetzelfde, grote verhaal: hoe inwoners van Holland door de eeuwen heen in staat zijn geweest het landschap waarin ze leefden, vorm te geven en dienstbaar te maken. Ze laten als geen ander zien wat de ‘bouwstenen’ van Nederland zijn geweest.