Voorbereidend werkatelier Leegstandsbiënnale 2011

Beleven Vertellen

In het najaar van 2011 nam de Onderzoeksgroep Herontwikkeling Scholendriehoek (OHS) deel aan de voorbereidende bijeenkomst van de Leegstandsbiënnale in de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst zijn de uitkomsten van het Herontwikkelingsplan gepresenteerd aan een interdisciplinair werkatelier. Deelnemers aan het atelier gaven hun feedback op het plan.

Ten behoeve voor deze bijeenkomst heb ik samen met HVDN Architecten een informatiebrochure gemaakt. Daarnaast heb ik de presentatie van het plan gedaan en voerde ik de leiding over het werkatelier. Uiteindelijk heeft de OHS afgezien van deelname aan de vervolgbijeenkomsten van de Leegstandsbiënnale die later dat jaar in Maastricht plaatsvonden.

De brochure Scholendriehoek is te downloaden.

Najaar 2011