Hoofdredactie Het Buiten: nieuw tijdschrift over kastelen en buitenplaatsen en hun bewoners

Beleven Vertellen

Het Buiten is de opvolger van de tijdschriften Kasteel & Buitenplaats (een uitgave van de NKS) en Arcadië (het blad van de Vrienden PHB). Het Buiten is een tijdschrift dat met kennis van zaken, op een uitnodigende manier en vanuit een persoonlijke beleving en bevlogenheid schrijft over de historische, culturele en maatschappelijke betekenis van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Het blad biedt wetenschappelijk onderzoek een toegankelijk podium en bevat gedegen beschouwingen over het reilen en zeilen van dit levend erfgoed. Tevens is er aandacht voor discussie en debat over behoud en eigentijdse functies van dit bijzondere culturele erfgoed.

Het Buiten wordt toegezonden aan donateurs van de Nederlandse Kastelenstichting (NKS), de Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (Vrienden PHB), de leden van de Vereniging PHB (VPHB) en aan de Landgoedvrienden. Daarnaast bedient Het Buiten ook een groep lezers die een meer algemene interesse hebben in geschiedenis, cultureel erfgoed, monumenten, landschap, historische tuinen en parken.

Het Buiten verschijnt drie keer per jaar en kent een oplage van circa 4000 exemplaren. De drie nummers van 2019 – de eerste jaargang – zullen in mei, september en december 2019 verschijnen.

Wilt u ook Het Buiten ontvangen? Word dan donateur of vriend van:

→ Nederlandse Kastelenstichting
of
→ Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen

Voor de ontwikkeling van het tijdschrift heeft Stichting Het Buiten onder andere een subsidie ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.