In de voetsporen van Frans Hals – een wandeling door Haarlem

Bezoeken

Frans Hals is een van de beroemdste schilders uit de Gouden Eeuw. Zijn schilderijen hangen over de hele wereld, maar geen enkel museum heeft zo’n bijzondere collectie aan schutterstukken en groepsportretten als het Frans Hals Museum in Haarlem. Deze verhalenroute verbindt de personen op zijn schilderijen met plekken in Haarlem. Waar woonden deze mensen en in welke gebouwen hingen zijn schutterstukken oorspronkelijk? De verhalen geven ons een beeld van het Haarlem van Frans Hals en zijn schilderijen worden – via de smartphone weliswaar – buiten de muren van het museum getoond. Deze verhalenroute is een aanvulling op de wandeling die Haarlem Marketing in het kader van het Frans Hals Jaar in een brochure heeft uitgegeven.
De route is in samenwerking met het Frans Halsmuseum en Haarlem CItymarketing bewerkt en aangepast voor gebruik op Oneindig Noord-Holland. Ik heb de bestaande verhalen van het Frans Hals museum aangevuld met informatie over Haarlemse plekken die in relatie staan tot het werk en leven van Frans Hals. Tevens heb ik de eindredactie en aanvullende beeldredactie gedaan voor de digitale route.

Bekijk hier de Frans Hals route door Haarlem online.

zomer 2013