Eindrapportage Scholendriehoek

Vertellen

De Scholendriehoek is een groen en openbaar gebied in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Ingeklemd tussen de Admiraal de Ruyterweg en de ringweg A10 is het een rustige enclave te midden van de dichtbebouwde wijk er om heen. Het gebied is in de jaren vijftig en zestig tot ontwikkeling gekomen en biedt onderdak aan een aantal voormalige schoolgebouwen en het oude hoofdkantoor van Elsevier. Enkele van deze gebouwen zijn in de afgelopen 10 jaar leeg komen te staan, met nadelige gevolgen voor de uitstraling van het gebied.

In opdracht van Stadsdeel West heeft Stichting Agora Europa met een aantal partijen uit de buurt de ontwikkelpotentie van het vastgoed en het maatschappelijke programma onderzocht. Hiertoe is de Overleggroep Herontwikkeling Scholendriehoek (OHS) opgericht. In een tijdsbestek van ruim een half jaar is er intensief overleg geweest met betrokkenen partijen, is er een open dag voor de buurt georganiseerd en is er een eindrapportage geschreven met aanbevelingen (publicatie juli 2011).

Als secretaris van de OHS was ik verantwoordelijk voor de verslaglegging van de bijeenkomsten van de OHS. Samen met Eisse Kalk (directeur Agora Europa) heb ik de EINDRAPPORTAGE geschreven. Tevens zat ik in de organisatie van de Open Dag voor de buurt.

winter – zomer 2011