Digitale Strategie Geldersch Landschap & Kasteelen

Bezoeken Vertellen

Het startdocument Verlangen naar meer – op weg naar een digitale strategie – is opgesteld om op hoofdlijnen een advies uit te brengen aan Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) over de ontwikkeling van een strategie voor de huidige en toekomstige digitale publieksontsluiting van hun bezit en collecties. Hieronder worden niet alleen de kastelen en landhuizen verstaan, maar ook de natuurgebieden, landgoederen, historische tuinen en parken. Deze startnotitie biedt de organisatie handvatten en kaders waarmee de medewerkers van GLK een integrale visie op hun digitale activiteiten kunnen ontwikkelen. Het advies richt zich vooral op hoe digitale middelen kunnen worden ingezet om in contact te komen met (potentieel) publiek.

De startnotitie is in juni 2017 afgerond en vormt een onderdeel van het integrale communicatieplan van Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen.