Contentontwikkeling voor de projectorganisatie van het Europees Erfgoedjaar 2018

Bezoeken Vertellen

Om het belang van ons cultureel erfgoed én het behoud ervan te benadrukken, heeft de Europese Commissie 2018 uitgeroepen tot het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Gedurende dit themajaar zullen in heel Europa activiteiten en evenementen plaatsvinden om zoveel mogelijk mensen, van alle leeftijden en achtergronden, ertoe aan te zetten om het Europees cultureel erfgoed te ontdekken en ervan te genieten. Zo laten we overal in Europa zien hoe divers en internationaal onze geschiedenis is en daarmee onze samenleving van nu.

In februari was het thema Duurzaam Vakmanschap met als schijnwerperproject een expertmeeting over behoud van vakmanschap en het opleiden van jonge mensen in dit vakgebied. De instandhouding van ons Europese erfgoed vraagt om gespecialiseerd ambachtelijk vakmanschap. Het is daarom belangrijk dat de belangstelling voor erfgoed gepaard gaat met het voortbestaan van kennis over oude technieken en historische materialen. Ondanks de toegenomen belangstelling voor ambachtelijk en lokaal gefabriceerde producten, blijft het een enorme uitdaging om straks voldoende gekwalificeerde vakmensen op onze steigers te hebben staan. Een van de aspecten die we binnen dit thema onder het voetlicht brengen is de toepassing van nieuwe technologische innovaties om eeuwenoude ambachten en materialen in stand te houden. In deze maand willen we zoveel mogelijk jongeren enthousiasmeren voor dit prachtige vakgebied.

Het Nederlandse programma van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is geïnitieerd vanuit het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ’92 in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (nationaal coördinator: Flora van Regteren Altena), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture.

Projectteam:

Mirjam Blott – projectleider (De Culturele Zaak)
Jojanneke Hendriks – campaigner (DutchCulture)
Floor Vierenhalm – projectassistent (DutchCulture)
Maarten Reith – online communicatie (RHweb)
Jephta Dullaart – projectmedewerker (t/m 1 maart 2018)