Campagnepagina 200 jaar Koninkrijk

Vertellen

Het is 200 jaar geleden dat Nederland zijn onafhankelijkheid herwon nadat de Franse legers uit ons land waren gejaagd. In 1813 keerde de Prins van Oranje terug en twee jaar later werd hij te Brussel ingehuldigd als Koning Willem I. In deze woelige periode werden de fundamenten gelegd van onze monarchie en parlementaire democratie. Aanvankelijk als Verenigd Koninkrijk samen met België, maar nadat de Belgen in 1835 onafhankelijk waren geworden, ging ons land verder als Koninkrijk der Nederlanden.

Tot oktober 2015 vinden er talloze evenementen plaats,  waarbij de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en onze (politiek en maatschappelijke) democratie centraal staan. Provincie Noord-Holland viert mee met 200 jaar koninkrijk. In de periode van november 2013 tot en met september 2015 organiseert de provincie diverse activiteiten om, in aansluiting op landelijke festiviteiten, de Noord-Hollanders te betrekken bij de viering. Op Oneindig Noord-Holland is er een speciale campagnepagina gemaakt, is er een routeboekje en een e-magazine uitgegeven.

najaar 2013 – voorjaar 2014