Baarsjes Beter Benut: transformatie van maatschappelijk vastgoed

Beleven

Het onderzoek richtte zich met name op een aantal bijzondere schoolgebouwen dat destijds geheel of gedeeltelijk leegstond. Door onderbenutting beantwoordden deze locaties niet aan hun potentiële mogelijkheden. Deze beeldbepalende panden in de Baarsjes kunnen beter benut worden door ze te gebruiken als oplossing om een grotere woningdifferentiatie te bewerkstelligen.

Wij stellen voor om de schoolgebouwen te transformeren naar ‘shared spaces’, panden met gemengde functies voor nieuwe bewonersgroepen die in De Baarsjes nog geen plek kunnen vinden. Bijvoorbeeld nieuwe typen woon-werk lofts voor zzp-collectieven of long-stay hotels in combinatie met hogere kwaliteit aan voorzieningen waarin creatie en consumptie worden samengevoegd. Shared Spaces activeert en faciliteert ambitieuze mensen om zelfstandig te zijn in hun werken en leven. De moderne werkplek, de productive place zal steeds meer vermengd worden met het dagelijks leven. Door deze intensivering van gebruikers en functies bespoedigen we een grotere buurtgerichtheid. Mobiliteit van bewoners wordt hiermee ingeruild voor een grotere sociale samenhang in alle aspecten van wonen, werken, leren en recreëren.

Download hier de flyer Baarsjes Beter Benut (2011).

winter – voorjaar 2011