Analyse erfgoed in provinciale coalitieakkoorden

Vertellen

Nu alle provincies hun coalitieakkoorden hebben gepresenteerd, maken het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) samen de balans op. In de publicatie Eigenwaarde & Meerwaarde: een analyse van de positie van cultuur & erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden 2015-2019 worden samenvattingen en analyses per provincie gegeven.

Uit de analyse blijkt dat de provincies een grotere rol zullen gaan spelen in de cultuur- en erfgoedsector. Door verdergaande decentralisatie dreigt nationale afstemming op relevante beleidsterreinen te verwateren. Uit de analyse blijkt verder dat de provinciebesturen minder willen gaan sturen, en vooral een verbindende en faciliterende rol voor zichzelf zien weggelegd. Dit bekent dat de sector nieuwe partijen moet overtuigen van het belang van cultuur en erfgoed voor de eigen provincie. Door verdere aansluiting te zoeken bij andere provinciale kerntaken, zoals het verbeteren van de leefomgeving en het vestigingsklimaat, zal de sector zijn eigen positie op de provinciale beleidsagenda’s kunnen versterken.

De publicatie is bedoeld om leden van FIM en Kunsten ’92 te helpen bij het formuleren van hun eigen beleid, zodat zij kunnen voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen in het bestuursveld. Tevens hopen wij dat de analyses leden en overige geïnteresseerden aanzet om op provinciaal niveau de vinger aan de pols te houden en waar nodig lobby te voeren richting provinciebesturen.

De publicatie is hier online te bekijken.Tevens is via deze link een printvriendelijke versie te downloaden.