Ambtelijk secretaris Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

Vertellen

In december 2009 is de Federatie Instandhouding Monumenten opgericht, waarin monumentenorganisaties hun krachten bundelen. De federatie, kortweg FIM genaamd, richt zich op collectieve belangenbehartiging op het gebied van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten richting de politiek.

Vernieuwing van de website van de FIM is een van de projecten waar ik de aankomende tijd aan zal werken, evenals het structureren van externe communicatie via een nieuwsbrief. Daarnaast voer ik in opdracht van het bestuur en in samenwerking met Kunsten ’92 een¬†inventarisatie uit naar de positie van erfgoed in de nieuwe provinciale coalitieakkoorden.

Klik hier voor meer informatie over FIM Nederland.