Visiedocument Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

Beleven Vertellen

In het visiedocument Erfgoed in transitie zet de FIM uiteen hoe zij aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen de erfgoedsector zelf en binnen de samenleving als geheel. Allereerst nemen we onszelf als erfgoedsector kritisch onder de loep en beschrijven we onze sterke en zwakke kanten, onze bedreigingen maar ook onze kansen. Vervolgens schetst Erfgoed in transitie de uitdagingen die de erfgoedsector voor zich ziet en formuleert deze als ambities. Die uitdagingen vloeien voort uit een schets van de huidige samenleving en van de maatschappelijke ontwikkelingen die we de komende jaren verwachten. Binnen die samenleving in transitie wil de erfgoedsector een verbindende rol spelen. Die rol is uitgewerkt in drie uitgangspunten. Ter inspiratie voor toekomstige projecten zijn deze uitgangspunten toegelicht door succesvolle voorbeelden van de verbindende rol die erfgoed kan spelen. Deze voorbeelden vindt u na het visiedocument beschreven in het deel Troefkaarten van erfgoed in transitie.

Download via deze link het Visiedocument.