Concept en content nieuwe website Federatie Instandhouding Monumenten

Vertellen

De nieuwe website is er op gericht om de leden beter te informeren over de lobby activiteiten van het FIM-bestuur.  De website heeft een aantal nieuwe onderdelen gekregen:

AGENDA BESTUURSVERGADERING:
op deze pagina kunnen leden de agenda van de bestuursvergadering inzien.Tevens worden leden uitgenodigd om gespreksonderwerpen te agenderen. Dit kan tot een week voor de vergadering, waarna het dagelijks bestuur besluit of het onderwerp op de agenda komt. Na de vergadering wordt een kort verslag gepubliceerd met de belangrijkste gespreksonderwerpen.

ACTUALITEIT:
onder dit blokje berichten we over actuele onderwerpen waar de FIM – direct of indirect – bij betrokken is.

LOPENDE DOSSIERS:
een overzicht van de zienswijzen, reacties en adviezen die het FIM-bestuur op de belangrijkste lobby dossiers heeft verstuurd.

APART ‘BESTUURSHOEKJE’:
in de backend is een apart ‘bestuurshoekje’ gemaakt waar per vergadering relevante documenten, zoals de agenda, notulen en andere stukken overzichtelijk bij elkaar staan.